skip to Main Content

Pratnja izvanrednog prijevoza

Zbog zahtjevnosti i važnosti prijevoza kao i zbog prijevoznih pravaca Zakon određuje obaveze i vrste pratnje izvanrednog prijevoza te broj vozila za pratnju.

Opća načela

U nekim je slučajevima, radi sigurnosti izvanrednog prijevoza, obavezno sudjelovanje prometne policije.

Pratnja izvanrednog prijevoza nije obavezna za sve situacije i za cijeli dio prijevoznog puta nego samo za onaj dio koji za koji je određeno u dozvoli. Obavlja se s najmanje jednim vozilom za pratnju koje se na autocesti nalazi iza vozila za izvanredni prijevoz. U slučaju da je riječ o pratnji s više vozila, jedno je ispred, dok su ostali iza vozila izvanrednog prijevoza. Ako je za pratnju potrebno vozilo zahtjevne pratnje, ono se na autocesti nalazi iza, a za vrijeme prijevoza ispred vozila izvanrednog prijevoza.

Vozilo pratnje je osobno ili teretno vozilo do 3,5 tona čija prisutnost ne utječe na vidljivost vozača izvanrednog prijevoza te je propisno opremljeno i označeno prema uvjetima Pravilnika o izvanrednom prijevozu. Vozilo pratnje i vozilo izvanrednog prijevoza moraju imati bežični uređaj koji će im omogućiti komunikaciju.

Osnovna pravila

Postoji nekoliko pravila kada govorimo o izvanrednom prijevozu s pratnjom na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije trake:

  • Jedna jednostavna pratnja obavezna je za izvanredne prijevoze širine od 3-3,5 metra te duljine od 23-30 metara, kao i za izvanredne prijevoze kada je brzina vozila manja od 50 km/h.
  • Jedna zahtjevna pratnja obavezna je za izvanredne prijevoze širine od 3,5-4,5 metra i duljine od 30-40 metara.
  • Jedna zahtjevna i jedna jednostavna pratnja obavezne su za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 metra i duljine od 40 metara, kao i u slučajevima kada se očekuje zaustavljanje prometa tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza.

Na ostalim cestama potrebno je osigurati jednu jednostavnu pratnju za izvanredne prijevoze širine od 3-3,5 metra i duljine od 23-25 metara te u situacijama kada je brzina vozila izvanrednog prijevoza manja od 30 km/h. Jedna jednostavna i jedna zahtjevna pratnja obavezne su za izvanredne prijevoze širine od 3,5-4 metra i duljine od 25-30 metara. Ako je riječ o prijevozu širine od 4-4,5 metra i duljine od 30-35 metara te prijevozu širem od 4,5 metra i dužem od 35 metara, obavezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje. Kada se u obzir uzmu svojstva i put izvanrednog prijevoza, moguć je zahtjevniji opseg pratnje i sudjelovanje prometne policije čije djelovanje određuje nadležna policijska uprava.

SUKLADNO ZAKONU O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ PODNOSI

AGENT ZA OBAVLJANJE AGENCIJSKE DJELATNOSTI  U CESTOVNOM PROMETU

Zahtjev se predaje koncesionaru odnosno pravnoj osobi koja obavlja posao upravljanja javnim cestama.

Jednostavna i zahtjevna pratnja

Jednostavna pratnja

Vozilo koje se koristi za jednostavnu pratnju izvanrednog prijevoza mora imati dva žuta trepteća svjetla i bijelo svjetlo ili reflektirajući natpis izvanredni prijevoz, zelenu i crvenu zastavicu za upravljanje prometom, svjetiljku koja emitira crvenu svjetlost, dva znaka opasnosti, prijenosne trepćuće svjetiljke žute boje i dodatnu opremu uređenu Pravilnikom o izvanrednom prijevozu.

Zahtjevna pratnja

Vozilo za zahtjevnu pratnju izvanrednog prijevoza mora biti opremljeno identičnom opremom kao i vozilo za jednostavnu pratnju, no uz nekoliko dodataka:

  • mjerač dužine i visine,
  • svjetlosna signalna ploča s promjenjivim sadržajem prometnih znakova.
Back To Top