skip to Main Content

Ishođenje dozvola

U mogućnosti smo pribaviti svu potrebnu odgovarajuću dokumentaciju, dozvole te odobrenja za obavljanje usluga u inozemstvu.

Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati u sljedećim slučajevima:

  • ako se teret ili vozilo ne može u cijelosti prevesti drugim prijevoznim sredstvom,
  • ako se teret ili vozilo ne može konstrukcijski odvojiti kako bi se ukupna masa, osovinsko opterećenje ili dimenzije uskladile s propisanim ograničenjima,
  • ako su troškovi prijevoza nekim drugim prijevoznim sredstvima iznimno visoki i složeni te u svim hitnim situacijama kada se pri obavljanju usluga prijevoza mogu osigurati svi potrebni uvjeti zaštite ceste te održavanja sigurnosti i protočnosti prometa.

Vrste dozvola

Postoji dvije vrste dozvola koje se razlikuju prema trajanju usluge obavljanja izvanrednog prijevoza. Sukladno tome, iste se dijele na:

1. Jednokratne dozvole:

mogu se izdati za svaki pojedinačni izvanredni prijevoz I., II., III. i IV. kategorije vozila te vrijede 30 dana od dana kada su izdane. Jednokratnu dozvolu moguće je izdati i u slučaju izvanrednog prijevoza u konvoju koji čini najviše 3 vozila ili 3 skupa vozila. Ista se izdaje i kada je riječ o većem broju ponovljenih izvanrednih prijevoza II. i III. kategorije vozila, no izvršitelj posla dužan je naprijed odrediti put prijevoza, tereta kao i broj pojedinačnih izvanrednih prijevoza.

2. Godišnje dozvole:

mogu se izdati izvršitelju posla za izvanredne prijevoze I., IV. i V. kategorije ako dimenzije, masa i osovinsko opterećenje premašuje vrijednosti koje se odnose za I. kategoriju vozila. Za razliku od jednokratne, godišnja dozvola vrijedi 365 dana i obavezno mora sadržavati sve potrebne podatke o svim vozilima koja se koriste u ovu svrhu.

SUKLADNO ZAKONU O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ PODNOSI

AGENT ZA OBAVLJANJE AGENCIJSKE DJELATNOSTI
U CESTOVNOM PROMETU

Zahtjev se predaje koncesionaru odnosno pravnoj osobi koja obavlja posao upravljanja javnim cestama.

Back To Top