skip to Main Content

Izvanredni prijevoz tereta

Tvrtka MEGA KR LOGISTIKA sigurno, brzo i povoljno obavlja usluge izvanrednog prijevoza u cestovnom prometu.

Kakvi tereti podliježu pravilima o izvanrednom prijevozu?

Izvanredni prijevoz podrazumijeva prijevoz raznog tereta koji odstupa od uobičajenih dimenzija, propisanog osovinskog opterećenja te premašuje dopuštenu masu, a može se obaviti isključivo na temelju dozvole za obavljanje izvanrednog prijevoza.

Na javnim cestama na kojima su uspostavljena ograničenja dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja vozila, vozilo koje je osposobljeno za izvanredni prijevoz te samo ili s opterećenjem premašuje dopuštena ograničenja može se kretati isključivo na temelju dozvole.

Kada govorimo o prekoračenju dozvoljene ukupne mase, osovinskog opterećenja i dimenzija

POSTOJI 5 KATEGORIJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA:

1. Izvanredni prijevoz I. kategorije,
2. Izvanredni prijevoz II. kategorije,
3. Izvanredni prijevoz III. kategorije,
4. Izvanredni prijevoz IV. kategorije,
5. Izvanredni prijevoz V. kategorije.

Kategorije se razlikuju prema vrijednostima ukupne mase, dimenzijama i osovinskom opterećenju. Vozila koja se koriste za obavljanje usluga izvanrednog prijevoza moraju biti propisno označena i opremljena odgovarajućim svjetlima s prednje i stražnje strane.

Radi sigurnosti na cesti, zaštite infrastrukture i naknade za izvanredni prijevoz, izdavatelj dozvole utvrđuje i dodatne uvjete prijevoza.

Bilo kakvo nepridržavanje uvjeta iz Pravilnika o izvanrednom prijevozu ili dozvole smatra se nedozvoljenim prometovanjem vozila.

ZA PRIJEVOZ ROBE POSJEDUJEMO SVE POTREBNE DOKUMENTE I LICENCE

SAVJESNO I ODGOVORNO RJEŠAVAMO SVAKU SITUACIJU

Naši djelatnici su visoko educirani i posjeduju višegodišnje iskustvo

Back To Top